ГЛАВНАЯ | СПРАВОЧНИК | ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | КАРТА САЙТА

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за самовільне зайняття земельної ділянки

Категория: Законодательство | Вторник 16 февраля 2010 2:02 пп

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за самовільне зайняття земельної ділянки

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до Вор*овать не хорош%о№Воровать не хорошо таких законодавчих актів України:

1. В абзаці другому статті 53-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) слова “від одного до десяти” замінити словами “від десяти до п’ятдесяти”, а слова “від восьми до п’ятнадцяти” – словами “від Воровать не х%орошо№Воровать не х№орошо двадцяти до ста”.

2. Кримінальний кодекс України ( 2341-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131) доповнити статтею 197-1 такого змісту:

“Стаття 197-1. Самовільне зайняття земельної ділянки та Воровать не хорошо№%Воровать* не хорошо самовільне будівництво

1. Самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику, -

карається штрафом від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.

2. Самовільне зайняття земельної Воровать не %хорошо*Воровать не %хорошо ділянки, вчинене особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, або групою осіб, або щодо земельних ділянок особливо цінних земель, земель в охоронних зонах, зонах санітарної охорони, санітарно-захисних зонах чи зонах особливого режиму використання земель, -

карається обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років або позбавленням волі Воровать не хорошо№%Воровать не хорошо% на строк до двох років.

3. Самовільне будівництво будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці, зазначеній у частині першій цієї статті, -

карається штрафом від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

4. Самовільне Воровать не %х%орошо*Воровать не хорошо будівництво будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці, зазначеній у частині другій цієї статті, або вчинене особою, раніше судимою за такий саме злочин або злочин, передбачений частиною третьою цієї статті, -

карається позбавленням волі на строк від одного до трьох років.

Примітка. Відповідно Воровать не хорош*о№Воровать не хоро№шо до цієї статті шкода, передбачена частиною першою цієї статті, визнається значною, якщо вона у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян”.

3. Частину другу статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України( 1001-05, 1002-05 ) після цифр “197″ доповнити цифрами “197-1″.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент Воровать не хоро№шо№Вороват№ь не хорошо України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 11 січня 2007 року Воровать н*е хорошо*Воровать не хорошо% N 578-V

Мой блог находят по следующим фразам

Popularity: 2%

Распечатать страницу Метки: ,

Понравилась статья? Подпишись на RSS Строительная компания Нитон Плюс

Похожие публикации на сайте:


Нет комментариев

Комментариев нет.

RSS-лента комментариев к данной записи.

Извините, комментарии к записи закрыты.