ГЛАВНАЯ | СПРАВОЧНИК | ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | КАРТА САЙТА

Про внесення зміни до Закону України

Категория: Законодательство | Вторник 16 февраля 2010 1:33 пп

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення зміни до Закону України “Про планування і забудову територій”

Верховна Рада України п о с Воровать не хорошо*Воро*вать %не хорошо т а н о в л я є:

I. Закон України “Про планування і забудову територій” ( 1699-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 31, ст. 250; 2006 р., N 43, ст. 412; із змінами, внесеними Законом України від 12 грудня 2006 року N 434-V( 434-16 ) доповнити Воровать не хорошо%Воровать %не х%орошо статтею 24-1 такого змісту:

“Стаття 24-1. Кваліфікаційні вимоги до юридичних осіб, заінтересованих у здійсненні будівництва багатоквартирних житлових будинків із залученням фінансових активів громадян

Юридичні особи, заінтересовані у здійсненні будівництва багатоквартирних житлових будинків із залученням фінансових активів громадян, для отримання дозволу на будівництво подають до виконавчого органу відповідної ради або Київської Воровать не хо№рошо№Воровать* не хорошо чи Севастопольської міських державних адміністрацій, крім визначених статтею 24 цього Закону, такі документи:

фінансову звітність, що складається відповідно до статті 11 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”( 996-14 );

копію ліцензії на здійснення будівельної діяльності (для забудовників, які здійснюватимуть будівництво власними силами), засвідчену в установленому Воровать не хорошо*Воровать не х№орошо* законом порядку;

копію ліцензії на здійснення діяльності з надання фінансових послуг (у разі здійснення діяльності з надання будь-яких фінансових послуг, що передбачають пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб), засвідчену в установленому законом порядку.

Юридичні особи, зареєстровані протягом менше двох років до дня подання заяви про надання дозволу Воровать не хорошо№В№оровать *не хорошо на будівництво, подають фінансову звітність за фактичний час своєї діяльності.

Неподання документів, визначених частиною першою цієї статті, у повному обсязі, їх відсутність або негативний комплексний висновок внаслідок їх розгляду є підставою для відмови у видачі дозволу на будівництво об’єкта містобудування”.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня Во*ровать н№е хорошо*Воровать не хорошо його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити відповідно до своєї компетенції прийняття нормативно-правових актів, що випливають з Воро№вать не хорошо№*Воровать не хорошо цього Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 22 лютого 2007 року Во№ровать *не хорошо%Воровать не хорошо N 703-V

Мой блог находят по следующим фразам

Popularity: Воровать не хорошо*Воровать не №хор%ошо 2%

Распечатать страницу Метки: ,

Понравилась статья? Подпишись на RSS Строительная компания Нитон Плюс

Похожие публикации на сайте:


Нет комментариев

Комментариев нет.

RSS-лента комментариев к данной записи.

Извините, комментарии к записи закрыты.