ГЛАВНАЯ | СПРАВОЧНИК | ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | КАРТА САЙТА

ІНФОРМАЦІЯ про проект закону України “Про державну підтримку забезпечення громадян житлом та розвиток житлового будівництва”

Категория: Законодательство | Четверг 18 февраля 2010 1:00 пп

21 грудня 2006 року у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України „Про державну підтримку забезпечення громадян житлом та розвиток житлового будівництва” (реєстр. № 2809), який розроблено Будівельною палатою України і підтримано представниками усіх депутатських фракцій у парламенті.

Необхідність прийняття зазначеного акту зумовлена тим, що в Україні відсутня Воровать не хо№рошо%В%оровать не хорошо цілісна системи державної підтримки забезпечення громадян житлом і це стримує реалізацію норми ст. 47 Конституції України, якою визначено, що держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду. Передбачено також, що громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається державою та Воровать *не х№орошо%Воровать не хорошо органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату відповідно до закону.

Фактично для основної частини населення житло нині стало недоступним через високі ціни на нього, низьку платоспроможність громадян і дуже низькі обсяги будівництва житла, які сьогодні втричі нижчі, ніж у Радянській Україні у 80-тих роках минулого століття.

За Воровать не х*орошо%Воровать н%е хорошо цих умов без реальної підтримки держави у забезпеченні громадян житлом їх конституційне право на житло не може бути реалізоване, що призведе до непередбачених негативних соціальних, економічних і політичних наслідків для країни.

Для того, щоб визначити правові механізми розв’язання гострої житлової проблеми України, автори законопроекту передусім визначили, чому ціни на житло Ворова%ть не х*орошо№Воровать не хорошо в Україні в останнє десятиріччя є вищі за середньосвітові.

Зумовлено це наступним:

1. Вітчизняні забудовники (будівельні організації) несуть значні видатки з придбання для будівництва житла земельних ділянок. Ці видатки (часто незаконні, у формі „пожертвувань” і хабарів) підвищують ціну житла у декілька разів. У Радянській Україні земельні ділянки під забудову виділялися Воров*ат%ь не хорошо№Воровать не хорошо безкоштовно. У світі ж існує практика ведення житлового будівництва переважно на орендованих у муніципалітетів за символічну плату земельних ділянках.

2. На плечі вітчизняних забудовників житла перекладено весь фінансовий тягар і будівництва інженерної інфраструктури (електро-газомереж, водопостачання, каналізації, зв’язку). Світова ж практика свідчить про те, що такі роботи виконуються на виділених під Воровать не хорошо%Во*ровать не* хорошо житлове будівництво земельних ділянках за рахунок або коштів муніципалітетів, або коштів експлуатуючих інженерну інфраструктуру підприємств.

3. Здорожують вартість будівництва житла і видатки, що несуть забудовники, які пов’язані з одержанням технічної та дозвільної документації по земельній ділянці, що передається під забудову, а також видатки на будівництво житла, що безкоштовно передається забудовниками Воровать н№е х№орошо%Воровать не хорошо органам місцевого самоврядування.

Щодо зниження в Україні обсягів житлового будівництва, то основною причиною цього є відсутність у забудовників необхідних фінансових ресурсів.

Наявні обігові кошти забудовники, як зазначено вище, часто спрямовують не безпосередньо в будівництво житла, а на вирішення проблем з придбання земельних ділянок та одержання дозвільної документації. Кредитних ресурсів в Воровать *не хорошо№%Воровать не хорошо Україні, до того ж дешевих, недостатньо. Переважна більшість вітчизняних забудовників, що є дрібними, не в змозі брати під житлове будівництво кредити банків.

Саме на вирішення зазначених вище проблем і спрямований проект Закону України „Про державну підтримку забезпечення громадян житлом та розвиток житлового будівництва”.

Законопроект містить ряд механізмів для зменшення при Воровать не% хорошо№Воровать не хорошо* житловому будівництві спекуляцій землею, зниження ризиків для інвесторів, підвищення відповідальності за якість будівництва та зниження рівня корупції у владі.

Передусім це фактично безкоштовне (в оренду на 49 років з оплатою 1 грн. за 1 га в рік) виділення земельних ділянок за рахунок земель державної та комунальної форм власності для будівництва Воровать не №хорошо%*Воровать не хорошо житла за державної підтримки для громадян, що проживають на певній території, що значно здешевить вартість його будівництва.

Законопроектом передбачено, що органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади обов’язково надаватимуть безкоштовно всю технічну та дозвільну документацію по земельній ділянці, що передається під забудову. Здешевлення будівництва житла сприятиме також створення та Во*ровать не% хорошо%Воровать не хорошо розвитку інженерної інфраструктури за рахунок коштів, що залучаються через додаткову емісію акцій експлуатуючих підприємств.

Законопроект забезпечує комплексну забудову населених пунктів та кварталів, оскільки будівництво соціальної інфраструктури (дитсадків, поліклінік, лікарень, центрів невідкладної допомоги тощо) здійснюватиметься не за рахунок забудовників, а за рахунок коштів спеціального субсидійного фонду державного бюджету.

Законопроект створює умови Воровать не хор*ош№о*Воровать не хорошо для підвищення відповідальності за якість будівництва, бо запроваджує нові підходи до визначення того, хто може бути забудовником, передбачає їх конкурсний відбір. Зокрема, забудовник має бути в одній особі землекористувачем, замовником і генпідрядником.

Проблему фінансування будівництва доступного житла передбачається розв’язати шляхом акумуляції необхідних коштів в спеціальному субсидійному фонді державного бюджету за Воров%ать не хор*ошо№Воровать не хорошо рахунок випуску прибуткових облігацій житлово-будівельних субсидій, а також за рахунок залучення в житлове будівництво приватних інвестицій. Сплата відсотків за облігаціями житлово-будівельних субсидій здійснюватиметься за рахунок Державного бюджету.

Законопроектом передбачено запровадження і надання всім громадянам України права на неповоротні і поворотні державні житлово-будівельні субсидії, надання яких засвідчується видачею іменних свідоцтв. При Воровать не№ хорошо%Воровать не хо*рошо бажанні придбати житло площею, більшою ніж це дозволяє неповоротна житлово-будівельна субсидія, громадянин може залучити неповоротні житлово-будівельні субсидії членів сім’ї І і ІІ ступенів споріднення, внести уповноваженому банку власні кошти або залучити до оплати додаткової площі житла кредитні ресурси банку. Кредити стануть доступними громадянам, оскільки надаватимуться банками під державні гарантії, відсотки Воровать не хорошо%*Воровать не хор№ошо за якими визначатимуться і контролюватимуться згідно закону.

Ухвалення цього Закону є в інтересах усього українського суспільства, оскільки дозволить значно підвищити рівень доступності житла для широких верств населення, суттєво підвищити економічну активність на внутрішньому ринку та зайнятість населення, значно розширити доходну базу бюджетів усіх рівнів за рахунок зростання виробництва у більшості Воровать не хорошо№Воров*ать не хо*рошо галузей економіки, надати фінансовій системі країни додатковий ресурс для розвитку.

Мой блог находят по следующим фразам

Popularity: 2%

Распечатать страницу Метки:

Понравилась статья? Подпишись на RSS Строительная компания Нитон Плюс

Похожие публикации на сайте:


Нет комментариев

Комментариев нет.

RSS-лента комментариев к данной записи.

Извините, комментарии к записи закрыты.