ГЛАВНАЯ | СПРАВОЧНИК | ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | КАРТА САЙТА

Про державну підтримку забезпечення громадян житлом та розвиток житлового будівництва

Категория: Законодательство | Четверг 18 февраля 2010 1:05 пп

“Про державну підтримку забезпечення громадян житлом та розвиток житлового будівництва”

Будівельною палатою України підготовлено проект Закону України „Про державну підтримку забезпечення громадян житлом та розвиток житлового будівництва”, який групою народних депутатів України на чолі В.Поляченка вноситься на розгляд Верховної Ради України.

І. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до Воровать не хо%рошо%Воровать№ не хорошо Конституції України, кожен громадянин держави має право на житло. Основним законом визначено також, що держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду, при цьому передбачено, що громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається державою та органами місцевого самоврядування безоплатно Ворова*ть %не хорошо%Воровать не хорошо або за доступну для них плату відповідно до закону.

Разом з тим для основної частини населення житло нині стало недоступним через високі ціни на нього, низьку платоспроможність громадян і дуже низькі обсяги будівництва житла, які сьогодні втричі нижчі, ніж у Радянській Україні у 80-тих роках минулого століття.

За цих умов Воровать не% %хорошо№Воровать не хорошо без реальної підтримки держави у забезпеченні громадян житлом їх конституційне право на житло не може бути реалізоване, що призведе до непередбачених негативних соціальних, економічних і політичних наслідків для країни.

Саме цим обумовлюється необхідність ухвалення Закону України «Про державну підтримку забезпечення громадян житлом та розвиток житлового будівництва». Без цього норми ст. Воровать не хорошо*№Во%ровать не хорошо 47 Конституції України фактично залишаються декларацією.

Основною метою ухвалення зазначеного Закону є створення цілісної системи державної підтримки громадян у забезпеченні їх житлом, значне прискорення розв’язання найгострішої соціальної проблеми України, якою є житлова проблема.

ІІ. Загальна характеристика і основні положення проекту закону

2.1. Законопроектом вперше запроваджується поняття «державні стандарти забезпечення громадян Во№ровать не хорошо%Воро№вать не хорошо житлом», «стандарти державної підтримки забезпечення громадян житлом» та визначається спосіб державної підтримки забезпечення громадян житлом шляхом запровадження і надання всім громадянам України права на неповоротні і поворотні державні житлово-будівельні субсидії.

2.2. При бажанні придбати житло площею, більшою ніж це дозволяє неповоротна житлово-будівельна субсидія, громадянин може внести уповноваженому банку власні кошти.

Воровать не хорошо*В*ор*овать не хорошо

2.3. У випадках недостатності коштів неповоротних житлово-будівельних субсидій та власних коштів для оплати за обране житло, громадянин може залучити до оплати додаткової площі житла кредитні ресурси банку. Кредити надаються банком громадянину під державні гарантії.

2.4. Після сплати громадянином першого внеску за обране житло (за рахунок коштів неповоротних субсидій чи власних Воровать *не хорошо*Воровать №не хорошо або кредитних коштів) між громадянином і уповноваженим банком укладається договір на купівлю житла через оренду з викупом.

2.5. За умови повної сплати громадянином вартості житла до закінчення будівництва або при довгостроковій (до 30 років) оренді житла з викупом підприємство-орендодавець оформляє житло у власність громадянина.

3. Принципово новим в системі фінансування Воровать не хорошо%Воровать№ не хорош*о житлового будівництва в Україні є те, що кошти на державну підтримку будівництва житла будуть виділятися в основному не за рахунок державного чи місцевих бюджетів, а за рахунок емісії облігацій житлово-будівельних субсидій, які будуть викуповуватися Державною іпотечною установою та рефінансуватися Національним банком України, а також за рахунок залучення в житлове будівництво Вор%овать не% хорошо*Воровать не хорошо приватних інвестицій.

Кошти Державного бюджету спрямовуватимуться на сплату відсотків за облігаціями житлово-будівельних субсидій, на будівництво соціальної інфраструктури та будівництво житла для дітей-сиріт, багатодітних сімей.

4. Законопроект передбачає ведення спеціально уповноваженим урядовим органом Єдиного державного реєстру громадян, які потребують покращення житлових умов за підтримки держави.

Передбачено формування при уповноважених банках Молодіжного Воровать не хорошо%Вороват*ь% не хорошо накопичувального фонду (далі – МНФ), на персоніфіковані рахунки якого надходитимуть кошти за рахунок неповоротних житлово-будівельних субсидій та інших джерел. Ці кошти будуть управлятися компаніями з управлінню активами.

5. Законопроект містить ряд механізмів для зменшення при житловому будівництві спекуляцій землею, зниження ризиків для інвесторів, підвищення відповідальності за якість будівництва та зниження Воровать№ не хор%ошо*Воровать не хорошо рівня корупції у владі.

5.1. Передусім це фактично безкоштовне виділення земельних ділянок за рахунок земель державної та комунальної форм власності, що значно здешевить вартість будівництва і житла, яке будується за підтримки держави.

5.2. Законопроектом передбачено, що органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади обов’язково надаватимуть всю технічну та дозвільну Во*ровать не хор№ошо%Воровать не хорошо документацію по земельній ділянці, що передається під забудову.

5.3. Законопроект забезпечує комплексну забудову населених пунктів та кварталів, оскільки будівництво соціальної інфраструктури (дитсадків, поліклінік, лікарень, центрів невідкладної допомоги тощо) здійснюватиметься не за рахунок забудовників, а за рахунок коштів спеціального субсидійного фонду державного бюджету.

5.4. Законопроект передбачає здешевлення будівництва житла і шляхом Во*ровать не хорошо№Воровать не* хорошо створення та розвитку інженерної інфраструктури за рахунок коштів, що залучаються через додаткову емісію акцій експлуатуючих підприємств.

5.5. Законопроект створює умови для підвищення відповідальності за якість будівництва, бо запроваджує нові підходи до визначення того, хто може бути забудовником, передбачає їх конкурсний відбір.

Забудовник має бути в одній особі землекористувачем, замовником і Воровать не хорошо№Воровать №не хорош%о генпідрядником.

5.6. Для участі у конкурсі допускатимуться лише забудовники, які мають:

- досвід будівництва житла за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб не менше 5 років;

- загальну кількість введеної забудовником, в якості генерального підрядника, в експлуатацію житлової площі не менше 20 тис. кв. м. за попередній рік;

- Воровать не хорошо*№В*оровать не хорошо відсутність заборгованості перед державним та місцевими бюджетами;

- відсутність у судовому провадженні справ, результат розгляду яких може суттєво негативно вплинути на фінансовий стан забудовника;

- досвід комплексної забудови відокремлених територій.

5.7. При рівних умовах учасників конкурсу переваги надаються членам Будівельної палати України.

6. Законопроект містить норми відповідальності за його невиконання.

Воровать не хорошо№Воров№ать не хоро%шо

Зокрема, визначено, відповідальність за невиконання норм цього Закону посадовими особами центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Державної іпотечної установи, Національного банку України, уповноважених банків, забудовників та підприємств – орендодавців житла.

ІІІ. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону

Реалізація запропонованого законопроекту дозволить протягом 15 років Воровать не хо*рошо*Воровать №не хорошо підвищити рівень забезпечення громадян житлом з 21,5 кв. м. до 31,5 кв. м., що відповідає показникам забезпечення житлом у постсоціалістичних країнах Центральної Європи.

Ухвалення Закону дозволить:

1) значно підвищити рівень доступності житла для широких верств населення;

2) суттєво підвищити економічну активність на внутрішньому ринку та зайнятість населення;

3) значно розширити Воровать не хор№ошо№Вор№овать не хорошо доходну базу бюджетів усіх рівнів за рахунок зростання виробництва у більшості галузей економіки;

4) надати фінансовій системі країни, зокрема банківській системі, великий додатковий ресурс для розвитку.

Загалом очікується, що країна отримає потужний фактор зростання валового внутрішнього продукту за рахунок внутрішнього ринку і це призведе до суттєвого покращання рівня і Воровать не хорошо%Вор*овать №не хорошо якості життя народу.

Мой блог находят по следующим фразам

Popularity: 2%

Распечатать страницу Метки:

Понравилась статья? Подпишись на RSS Строительная компания Нитон Плюс

Похожие публикации на сайте:


Нет комментариев

Комментариев нет.

RSS-лента комментариев к данной записи.

Извините, комментарии к записи закрыты.