ГЛАВНАЯ | СПРАВОЧНИК | ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | КАРТА САЙТА

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення підсудності справ з питань приватизації та з корпоративних спорів

Категория: Законодательство | Четверг 18 февраля 2010 1:04 пп

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення підсудності справ з питань приватизації та з корпоративних спорів

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Воровать не хорошо*В№о*ровать не хорошо

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Господарському процесуальному кодексі України ( 1798-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56):

1) у частині другій статті 1 слово “громадяни” замінити словами “фізичні особи”;

2) у частині першій Вор*овать не хорошо%Воровать не х№орошо статті 12:

пункт 1 викласти в такій редакції:

“1) справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні і виконанні господарських договорів, у тому числі щодо приватизації майна, та з інших підстав, крім:

спорів про приватизації державного житлового фонду;

спорів, що виникають при погодженні стандартів та технічних Воровать не хорошо№Воровать не хоро%ш№о умов;

спорів про встановлення цін на продукцію (товари), а також тарифів на послуги (виконання робіт), якщо ці ціни і тарифи відповідно до законодавства не можуть бути встановлені за угодою сторін;

спорів, що виникають із публічно-правових відносин та віднесені до компетенції Конституційного Суду України та адміністративних судів;

інших спорів, вирішення яких Воровать не хорош№о№Ворова%ть не хорошо відповідно до законів України та міжнародних договорів України віднесено до відання інших органів”;

доповнити пунктом 4 такого змісту:

“4) справи, що виникають з корпоративних відносин у спорах між господарським товариством та його учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами) господарських товариств, що Воровать н№е хо*рошо*Воровать не хорошо пов’язані із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цього товариства, крім трудових спорів”;

3) статтю 16 доповнити частиною такого змісту:

“Справи у спорах між господарським товариством та його учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами) господарського товариства, що пов’язані із створенням, діяльністю, Воровать не хорош%о*Воровать не хорошо* управлінням та припиненням діяльності цього товариства, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням господарського товариства згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”;

4) частину третю статті 104 доповнити пунктом 7 такого змісту:

“7) рішення прийнято господарським судом з порушенням правил Ворова*ть не хорошо*Воровать не хорошо% виключної підсудності”;

5) частину другу статті 111-10 доповнити пунктом 7 такого змісту:

“7) рішення прийнято господарським судом з порушенням правил виключної підсудності”.

2. У Господарському кодексі України ( 436-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN Воровать н№е хорошо%Воровать не хорошо* 18-22, ст. 144):

1) назву глави 18 розділу III доповнити словами “та корпоративні відносини”;

2) у статті 167:

назву доповнити словами “та корпоративних відносин”;

доповнити частиною третьою такого змісту:

“3. Під корпоративними відносинами маються на увазі відносини, що виникають, Воровать% не х*орошо№Воровать не хорошо змінюються та припиняються щодо корпоративних прав”.

3. У Цивільному процесуальному кодексі України ( 1618-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., NN 40-42, ст. 492):

1) частину першу статті 311 доповнити пунктом 6 такого змісту:

“6) справу Воровать не хоро*шо№Воровать не№ хорошо розглянуто з порушенням правил виключної підсудності”;

2) частину першу статті 338 доповнити пунктом 6 такого змісту:

“6) справу розглянуто з порушенням правил Воровать не хор%ошо%В№оровать не хорошо виключної підсудності”.

4. Статтю 30 Закону України “Про приватизацію державного майна” ( 2163-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 2003 р., N 30, ст. 247) викласти в такій редакції:

“Стаття 30. Спори щодо приватизації державного майна

Спори щодо приватизації державного майна, крім спорів, які Воровать не хорошо№№Ворова№ть не хорошо виникають із публічно-правових відносин та віднесені до компетенції адміністративних судів, вирішуються господарським судом у порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України ( 1798-12 )”.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Після набрання чинності цим Законом заяви і скарги у справах, передбачених абзацом першим пункту Воро№ва*ть не хорошо*Воровать не хорошо 1 та пунктом 4 частини першої статті 12 Господарського процесуального кодексу України ( 1798-12 ), по яких не порушено (не відкрито) провадження, розглядаються господарським судом у порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України ( 1798-12 ).

3. Судові рішення у справах, передбачених пунктом 2 Прикінцевих положень цього Закону, які ухвалені судами Воровать не х№оро*шо*Воровать не хорошо до набрання чинності цим Законом і не набрали законної сили, можуть бути оскаржені до апеляційного господарського суду за місцезнаходженням господарського товариства в порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України ( 1798-12 ), і в строки, визначені процесуальним законом, за правилами якого була розглянута справа чи постановлено рішення суду першої інстанції.

4. Воровать №не хорошо%Воровать не хор№ошо Неоскаржені судові рішення у справах, передбачених пунктом 2 Прикінцевих положень цього Закону, ухвалені судами першої інстанції до набрання чинності цим Законом, набирають законної сили в порядку і у строки, встановлені Господарським процесуальним кодексом України ( 1798-12 ).

5. Після набрання чинності цим Законом касаційні скарги (подання) на судові рішення у Воровать№ не хорошо*Вор*овать не хорошо справах, передбачених пунктом 2 Прикінцевих положень цього Закону, підлягають розгляду за правилами Господарського процесуального кодексу України ( 1798-12 ).

6. Касаційні скарги (подання) на рішення судів у справах, передбачених пунктом 2 Прикінцевих положень цього Закону, що подані до набрання чинності цим Законом, по яких провадження не порушено (не відкрито) Верховним Во*ровать не хорошо%Воровать не хорошо% Судом України чи Вищим адміністративним судом України, передаються для розгляду Вищому господарському суду України.

Президент України Воровать не хорошо№Вор%овать* не хорошо В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 15 грудня 2006 року N 483-V

Мой блог находят по следующим фразам

Popularity: 2%

Распечатать страницу Метки:

Понравилась статья? Подпишись на RSS Строительная компания Нитон Плюс

Похожие публикации на сайте:


Нет комментариев

Комментариев нет.

RSS-лента комментариев к данной записи.

Извините, комментарии к записи закрыты.