ГЛАВНАЯ | СПРАВОЧНИК | ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | КАРТА САЙТА

Про внесення змін до Закону України “Про планування і забудову територій”

Категория: Законодательство | Четверг 18 февраля 2010 1:28 пп

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України “Про планування і забудову територій”

Верховна Рада України п о с т а Вор№овать не хорошо%Воровать не %хорошо н о в л я є:

I. Внести до Закону України “Про планування і забудову територій” [1699-14] (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 31, ст. 250) такі зміни:

1. У статті 24:

1) друге речення частини третьої після слів “визначаються регіональними” доповнити словами Воровать %не хорошо*Воровать% не хорошо “та/або місцевими”;

2) у частині десятій слова “регіональними та місцевими” замінити словами “регіональними та/або місцевими”.

2. У частині першій статті 26:

1) слова “регіональних та місцевих” замінити словами “регіональних та/або місцевих”;

2) слова Воровать не х%орошо%Вор%овать не хорошо “вихідні дані на проектування” замінити словами “інші вихідні дані на проектування”.

3. У статті 27:

1) частину першу викласти в такій редакції:

“Фізичні та юридичні особи, які отримали дозвіл на будівництво об’єкта містобудування, або юридичні особи, які отримали рішення сільської, селищної, міської ради чи Воро%вать% не хорошо№Воровать не хорошо уповноваженого на те виконавчого органу про погодження місця розташування об’єкта, мають право на одержання вихідних даних на проектування цього об’єкта та здійснення проектно-вишукувальних робіт”;

2) частину другу доповнити реченням такого змісту: “Для проектування об’єктів, що згідно із статтею 22 цього Закону визначені як переважні види забудови в межах окремої зони, Воро*вать не хорошо*Воровать не хорошо% замість архітектурно-планувального завдання як вихідні дані використовуються єдині умови і обмеження забудови земельних ділянок, визначені місцевими правилами забудови”;

3) частину третю доповнити реченням такого змісту: “У технічних умовах не допускається дублювання положень державних норм, стандартів і правил”.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Воровать %не хорошо%Воровать% не хорошо Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом.

Президент України Вороват*ь не хор*ошо*Воровать не хорошо В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 12 вересня 2006 року N 109-V

Мой блог находят по следующим фразам

Popularity: 2%

Распечатать страницу Метки:

Понравилась статья? Подпишись на RSS Строительная компания Нитон Плюс

Похожие публикации на сайте:


Нет комментариев

Комментариев нет.

RSS-лента комментариев к данной записи.

Извините, комментарии к записи закрыты.