ГЛАВНАЯ | СПРАВОЧНИК | ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | КАРТА САЙТА

Про внесення змін до Закону України “Про планування і забудову територій”

Категория: Законодательство | Четверг 18 февраля 2010 1:01 пп

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України “Про планування і забудову територій”

Верховна Рада України п о с т а Воровать не хорошо*%Воровать не хорош%о н о в л я є:

1. Внести до Закону України “Про планування і забудову територій” ( 1699-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 31, ст. 250; 2006 р., N 43, ст. 412) такі зміни:

1) перше речення частини третьої статті 24 замінити двома Воровать не хорошо%Воровать не% х*орошо реченнями такого змісту:

“До заяви додається документ, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою. У разі, якщо замовник (забудовник) не є власником чи користувачем земельної ділянки, також подається нотаріально засвідчена згода власника земельної ділянки на забудову цієї ділянки, а якщо ділянка перебуває у користуванні, – нотаріально засвідчені згоди Воровать не хорошо№Вор%овать не х%орошо власника та користувача земельної ділянки на її забудову”;

2) частину третю статті 29 викласти у такій редакції:

“Дозвіл на виконання будівельних робіт надається на підставі:

проектної документації, погодженої та затвердженої в порядку, визначеному законодавством;

документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, а у разі, якщо замовник (забудовник) Воровать не хорошо**Ворова№ть не хорошо не є власником чи користувачем земельної ділянки, також подається нотаріально засвідчена згода власника земельної ділянки на забудову цієї ділянки, а якщо ділянка перебуває у користуванні, – нотаріально засвідчені згоди власника та користувача земельної ділянки на її забудову;

рішення виконавчого органу відповідної ради або місцевої державної адміністрації про дозвіл на будівництво Вор*овать не хорошо№Во№ровать не хорошо об’єкта містобудування;

документа про призначення відповідальних виконавців робіт та відомостей про здійснення авторського та технічного нагляду”;

3) розділ IV доповнити статтею 30-1 такого змісту:

“Стаття 30-1. Прийняття в експлуатацію закінчених Воровать не хорошо*Воровать не хоро%шо% будівництвом об’єктів

Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів здійснюється приймальними комісіями. Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до закону”.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Воровать не хо№рошо*Воровать не хорош*о В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 12 грудня 2006 року N 434-V

Мой блог находят Воровать не% хорошо№Воровать не хорошо№ по следующим фразам

Popularity: 1%

Распечатать страницу Метки:

Понравилась статья? Подпишись на RSS Строительная компания Нитон Плюс

Похожие публикации на сайте:


Нет комментариев

Комментариев нет.

RSS-лента комментариев к данной записи.

Извините, комментарии к записи закрыты.