ГЛАВНАЯ | СПРАВОЧНИК | ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | КАРТА САЙТА

Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо заборони продажу земель сільськогосподарського призначення до прийняття відповідних законодавчих актів

Категория: Законодательство | Четверг 18 февраля 2010 12:55 пп

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо заборони продажу земель сільськогосподарського призначення до прийняття відповідних законодавчих актів

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Пункти Воровать не хорошо№Воро№вать не% хорошо 14 та 15 розділу X “Перехідні положення” Земельного кодексу України ( 2768-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27; 2005 р., N 2, ст. 25; 2006 р., N 26, ст. 209) викласти в такій редакції:

“14. До 1 січня 2008 року забороняється внесення права на Вор*овать не хорошо%*Воровать не хорошо земельну частку (пай) до статутних фондів господарських товариств.

15. До 1 січня 2008 року не допускається:

а) купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб;

б) купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають Во№ровать не хорошо*Воров%ать не хорошо у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крім передачі їх у спадщину, обміну земельної ділянки на іншу земельну ділянку відповідно до закону та вилучення (викупу) Вор№овать не хорошо%Вор*овать не хорошо земельних ділянок для суспільних потреб.

Купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами “а” та “б” цього пункту, запроваджується з 1 січня 2008 року за умови набрання чинності законами України про державний земельний кадастр та про ринок земель, визначивши особливості обігу земель державної та комунальної Воровать не хорошо№Воровать№ не х*орошо власності і земель товарного сільськогосподарського виробництва.

Угоди (у тому числі довіреності), укладені під час дії заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами “а” та “б” цього пункту, в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав Воро%вать не хорошо%Воро№вать не хорошо на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє є недійсними з моменту їх укладення (посвідчення)”.

II. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України в шестимісячний строк після набрання чинності цим Законом:

а) подати на Воро*вать не хорошо*В*оровать не хорошо розгляд Верховної Ради України проекти законів про внесення змін до законів України “Про іпотеку” ( 898-15 ) та “Про оренду землі” ( 161-14 ) щодо можливості застави майнових прав на земельні ділянки для одержання кредитів, у тому числі довгострокових, і до статті 20 Земельного кодексу України ( 2768-14 ) щодо Воровать не х%орошо*Воровать *не хорошо удосконалення зміни цільового призначення земель;

б) розробити та затвердити нормативно-правові акти щодо вдосконалення методики оцінки земель товарного сільськогосподарського виробництва.

Президент України Воровать не х%оро%шо№Воровать не хорошо В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 19 грудня 2006 року N 490-V

Мой блог находят по следующим фразам

Popularity: 3%

Распечатать страницу Метки:

Понравилась статья? Подпишись на RSS Строительная компания Нитон Плюс

Похожие публикации на сайте:


Нет комментариев

Комментариев нет.

RSS-лента комментариев к данной записи.

Извините, комментарии к записи закрыты.