ГЛАВНАЯ | СПРАВОЧНИК | ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | КАРТА САЙТА

У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про внесення змін до Положення про Державний комітет України з енергозбереження

Категория: Законодательство | Четверг 18 февраля 2010 1:34 пп

У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про внесення змін до Положення про Державний комітет України з енергозбереження

Внести до Положення про Державний комітет України з енергозбереження, затвердженого Указом Президента України від 6 жовтня 1995 року N 918 (918/95) (зі змінами, внесеними Указами від 27 січня 1999 року Воровать не хорошо*Воровать *не хоро%шо N 70 (70/99), від 28 грудня 2000 року N 1389 ( 1389/2000) і від 3 грудня 2001 року N 1172 ( 1172/2001), такі зміни:

1. В абзаці першому пункту 1 та в абзаці першому пункту 2 слова “Міністра економіки України”, замінити словами “Міністра економіки та з питань європейської інтеграції Воро%вать не хорошо*Ворова%ть не хорошо України”.

2. Абзац третій пункту 3 викласти в такій редакції:

“забезпечення переходу до масового застосування споживачами приладів обліку споживання енергоресурсів”.

3. У пункті 4:

підпункт 12 доповнити словами “підтверджує в установленому порядку належність палива до альтернативного”;

підпункт 16 викласти у такій редакції:

“16) вносить пропозиції про вдосконалення законодавства Воровать не хорошо*Воровать %не хорош*о з питань енергозбереження, зокрема щодо взаємної відповідальності постачальників та споживачів паливно-енергетичних ресурсів, економічних санкцій та їх розмірів за нераціональне використання паливно-енергетичних ресурсів, щодо стимулювання енергозбереження”;

доповнити пункт після підпункту 18 новими підпунктами 19 і 20 такого змісту:

“19) вживає відповідних заходів щодо забезпечення переходу до масового застосування споживачами приладів Воровать не х*орошо*%Воровать не хорошо обліку споживання енергоресурсів;

20) здійснює у межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці у сфері енергозбереження, контроль за її збереженням у центральному апараті Комітету, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління”.

У зв’язку з цим підпункт 19 вважати підпунктом 21.

4. У Воровать не хорошо%Воро*вать н*е хорошо пункті 6 слова “органами Автономної Республіки Крим” виключити.

5. Пункт 8 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

“Кандидатури на посади керівників структурних підрозділів Держкоменергозбереження України попередньо погоджуються з Кабінетом Міністрів України в установленому порядку”.

6. Абзац третій пункту 9 викласти в такій редакції:

“Члени колегії затверджуються та увільняються від виконання обов’язків Вороват%ь н%е хорошо%Воровать не хорошо Кабінетом Міністрів України за поданням Голови Держкоменергозбереження України”.

7. Абзац третій пункту 11 після слова “затверджує” доповнити словами “в установленому порядку”.

8. У пункті 12 слова “рахунки в установах банків” замінити словами “реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства України”.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 19 травня 2003 року Воровать не хорошо%Во%ровать не №хорошо N 416/2003

Мой блог находят по следующим фразам

Popularity: 1%

Распечатать страницу Метки:

Понравилась статья? Подпишись на RSS Строительная компания Нитон Плюс

Похожие публикации на сайте:


Нет комментариев

Комментариев нет.

RSS-лента комментариев к данной записи.

Извините, комментарии к записи закрыты.