ГЛАВНАЯ | СПРАВОЧНИК | ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | КАРТА САЙТА

У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про заходи щодо вдосконалення державного управління у сфері пожежної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій

Категория: Законодательство | Четверг 18 февраля 2010 1:31 пп

У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про заходи щодо вдосконалення державного управління у сфері пожежної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій

З метою вдосконалення державного управління у сфері пожежної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, об’єднання сил і засобів Вороват*ь не хорошо*Воровать *не хорошо для ліквідації пожеж, аварій та катастроф, відповідно до пунктів 15 і 17 частини першої статті 106 Конституції України (254к/96-ВР) п о с т а н о в л я ю:

1. Передати Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Державний департамент Ворова*ть не хорошо№Воровать н%е хорошо пожежної безпеки як урядовий орган державного управління, вивівши його зі складу Міністерства внутрішніх справ України, та підпорядковані Департаменту органи управління, заклади, установи і підрозділи згідно з переліком (додається).

2. Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерству внутрішніх справ України затвердити у Воровать не хорошо*Вороват%ь не хор№ошо місячний строк порядок передачі органів управління, закладів, установ та підрозділів державної пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

3. Кабінету Міністрів України:

1) у двомісячний строк:

внести на розгляд Верховної Ради України проекти законодавчих актів щодо Воровать не хоро№шо№Воро%вать не хорошо вдосконалення державного управління у сфері пожежної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру з урахуванням положень цього Указу;

вирішити питання щодо передачі за станом на 1 листопада 2002 року в установленому порядку до сфери управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах Воровать не х№орошо№Воров*ать не хорошо захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи органів управління, закладів, установ, підрозділів, інших об’єктів (у тому числі незавершених будівництвом), техніки та інших матеріально-технічних засобів державної пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України та інші організаційні, фінансові і матеріально-технічні питання, пов’язані з такою передачею;

2) у тримісячний строк:

здійснити заходи щодо реформування структури Ворова%ть не хорошо№Воровать* не хорошо Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, органів управління, інших органів, закладів та установ, що належать до сфери його управління;

подати пропозиції про внесення змін, що випливають із цього Указу, до актів Президента України;

привести свої рішення у відповідність із цим Указом.

Во*ровать не хорошо%Воровать не хорош%о

4. Міністерству фінансів України згідно з вимогами Бюджетного кодексу України (2542-14) та з урахуванням етапності проведення організаційних заходів вирішити питання щодо перерозподілу між головними розпорядниками коштів бюджетних призначень Державного бюджету України на 2003 рік (380-15) на утримання державної пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України.

5. Установити, що до прийняття законодавчих Воро%вать не хорошо№Воровать не* хорошо та інших нормативно-правових актів:

порядок проходження служби особами рядового і начальницького складу державної пожежної охорони Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи регламентується Положенням про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ;

за особами рядового і начальницького складу, членами їх Ворова%т%ь не хорошо№Воровать не хорошо сімей, працівниками державної пожежної охорони Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи зберігаються умови грошового та матеріального забезпечення, заробітна плата, пільги та інші соціальні гарантії (включаючи медичне обслуговування, санаторно-курортне та пенсійне забезпечення), встановлені відповідно до законодавства для працівників органів внутрішніх справ та Воровать не хо№рошо*Ворова%ть не хорошо членів їх сімей.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 27 січня 2003 року N 47/2003

ЗАТВЕРДЖЕНО Указом Президента України від 27 січня 2003 року N 47/2003

ПЕРЕЛІК органів управління, закладів, установ і підрозділів державної пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України, Воровать% не хорошо*Вороват%ь не хорошо що передаються до Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

Державний департамент пожежної безпеки

Управління забезпечення діяльності Державного департаменту пожежної безпеки

Територіальні органи управління в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі

Підрозділи, підпорядковані територіальним органам управління: штаб пожежогасіння; навчальний центр Вороват*ь не х*орошо№Воровать не хорошо (пункт), спортивний комплекс, спортивна команда; центр оперативного зв’язку та інформації; випробувальна пожежна лабораторія, полігон; центр протипожежної пропаганди; загони, частини, окремі пости, судна та катери державної (професіональної) пожежної охорони, служби державного пожежного нагляду; відділи, відділення на закритих об’єктах; обліково-розрахункова частина; підрозділи з охорони складів та обслуговування матеріальних засобів непорушного запасу

Спеціалізований Воровать не хор%ошо*Воровать не хор*ошо загін (м. Київ)

Державний центр сертифікації виробів протипожежного призначення (м. Київ)

Пожежно-технічні навчальні заклади: Академія пожежної безпеки України (м. Харків), Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, Львівський інститут пожежної безпеки, Вінницьке училище професійної підготовки працівників державної пожежної охорони

Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки (м. Київ).

Глава Адміністрації Президента Во%ровать не хорошо%Вор№овать не хорошо України В.МЕДВЕДЧУК

Мой блог находят по следующим фразам

Popularity: 2%

Распечатать страницу Метки:

Понравилась статья? Подпишись на RSS Строительная компания Нитон Плюс

Похожие публикации на сайте:


Нет комментариев

Комментариев нет.

RSS-лента комментариев к данной записи.

Извините, комментарии к записи закрыты.