ГЛАВНАЯ | СПРАВОЧНИК | ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | КАРТА САЙТА

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Земельного кодексу України

Категория: Законодательство | Четверг 18 февраля 2010 1:47 пп

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Земельного кодексу України

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 7, ст.57 )

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

I. Внести до Земельного кодексу України (2768-14)

(Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27) такі зміни:

1. У статті 123:

1) Вороват%ь не хорошо%Во%ровать не хорошо частину другу викласти в такій редакції:

“2. Умови і строки розроблення проектів відведення земельних ділянок визначаються договором, укладеним замовником з виконавцем цих робіт відповідно до типового договору. Форма типового договору, нормативи та строки розробки проектів відведення земельних ділянок визначаються Кабінетом Міністрів України”;

2) частину четверту після слова “додаються” доповнити словами Воровать не хоро№шо%Воро№вать не хорошо “матеріали, передбачені частиною п’ятнадцятою статті 151 цього Кодексу”;

3) частину дев’яту викласти в такій редакції:

“9. Відмову органів місцевого самоврядування або органів виконавчої влади у наданні земельної ділянки в користування або залишення клопотання без розгляду в установлений строк може бути оскаржено в судовому порядку. Рішення про відмову у наданні земельної Воровать не хоро№шо*В№оровать не хорошо ділянки в користування має містити мотивовані пояснення з посиланням на відповідні положення нормативно-правових актів, затвердженої містобудівної документації та документації із землеустрою”.

2. У статті 151:

1) частини другу та сьому викласти в такій редакції:

“2. Вибір земельних ділянок для розміщення об’єктів проводиться юридичними особами, зацікавленими у їх відведенні. Органи виконавчої Воровать не хорош%о*Воровать не№ хорошо влади або органи місцевого самоврядування зобов’язані в порядку, визначеному законодавством України, надавати інформацію юридичним особам, зацікавленим у відведенні земельних ділянок, щодо можливих варіантів розміщення об’єктів відповідно до затвердженої містобудівної документації та документації із землеустрою. Порядок вибору земельних ділянок для розміщення об’єктів встановлюється Кабінетом Міністрів України”;

“7. Відповідна сільська, селищна, міська Воровать не хо*рошо№Во*ровать не хорошо рада чи місцева державна адміністрація згідно із своїми повноваженнями розглядає клопотання і в п’ятиденний строк з дня реєстрації направляє його разом з матеріалами, передбаченими частиною п’ятнадцятою цієї статті, на розгляд органів земельних ресурсів, природоохоронних і санітарно-епідеміологічних органів, органів містобудування і архітектури та охорони культурної спадщини. Зазначені органи протягом двох тижнів Воровать не хорошо*Воров*ать не *хорошо з дня одержання клопотання надають свої висновки відповідній сільській, селищній, міській раді чи місцевій державній адміністрації, які з урахуванням одержаних висновків протягом десяти днів приймають рішення про погодження місця розташування того об’єкта, під який мають право самостійно вилучати земельну ділянку, або мотивоване рішення про відмову”;

2) частину восьму виключити.

II. Воровать н%е хорошо%Воровать не хоро№шо Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами Воровать не хор%ошо№Воров%ать не хорошо виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 11 липня 2003 року N 1119-IV

Мой блог находят по следующим фразам

Popularity: 2%

Распечатать страницу Метки:

Понравилась статья? Подпишись на RSS Строительная компания Нитон Плюс

Похожие публикации на сайте:


Нет комментариев

Комментариев нет.

RSS-лента комментариев к данной записи.

Извините, комментарии к записи закрыты.