ГЛАВНАЯ | СПРАВОЧНИК | ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | КАРТА САЙТА

ЗАКОН УКРАЇНИ Про введення мораторію на примусову реалізацію майна

Категория: Законодательство | Суббота 20 февраля 2010 9:06 пп

ЗАКОН УКРАЇНИ Про введення мораторію на примусову реалізацію майна

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 10, ст.77 )

(Закон визнано таким, що відповідає Конституції України (є конституційним) згідно з Рішенням Конституційного Суду N 11-рп/2003 ( v011p710-03 ) від 10.06.2003 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2103-IV Вор№овать не хорошо*В*оровать не хорошо ( 2103-15 ) від 21.10.2004, ВВР, 2005, N 2, ст.31 )

Цей Закон спрямований на забезпечення економічної безпеки держави, недопущення руйнування цілісних майнових комплексів державних підприємств, захисту інтересів держави під час реалізації майна господарських товариств, у статутних фондах яких частка держави становить не менше 25 відсотків.

Стаття 1. Встановити Вороват№ь не хорошо№Воровать н*е хорошо мораторій на застосування примусової
реалізації майна державних підприємств та господарських товариств, у статутних фондах яких частка держави становить не менше 25 відсотків (далі — підприємства), до вдосконалення визначеного законами України механізму примусової реалізації майна.

Стаття 2. Для цілей цього Закону під примусовою реалізацією
майна підприємств розуміється відчуження об’єктів нерухомого майна Воровать не хорошо№*Ворова%ть не хорошо та інших основних засобів виробництва, що забезпечують ведення виробничої діяльності цими підприємствами, а також акцій (часток, паїв), що належать державі в майні інших господарських товариств і передані до статутних фондів цих підприємств, якщо таке відчуження здійснюється шляхом:

звернення стягнення на майно боржника за рішеннями, що підлягають виконанню Державною виконавчою службою, Воровать не хоро*шо*Воровать не хорош%о крім рішень щодо виплати заробітної плати та інших виплат, що належать працівнику у зв’язку із трудовими відносинами; (Абзац другий статті 2 в редакції Закону N 2103-IV (2103-15) від 21.10.2004)

продажу майна в процесі провадження справи про банкрутство, визначеного статтями 22, 23, 24, 25, 26, 30, частиною одинадцятою статті 42, абзацом Воровать не хорошо*Воровать не *хорошо№ другим частини шостої статті 43 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (2343-12) щодо визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури і продажу майна підприємства.

Стаття 3. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

забезпечити неухильне виконання цього Закону;

у Во*ровать№ не хорошо№Воровать не хорошо місячний термін подати в установленому порядку законопроект про внесення змін до законів України “Про виконавче провадження”, “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, в якому передбачити вдосконалення механізму примусової реалізації майна підприємств.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 29 листопада 2001 року N 2864-III


Мой блог находят Ворова*т%ь не хорошо*Воровать не хорошо по следующим фразам

Popularity: 2%

Распечатать страницу

Понравилась статья? Подпишись на RSS Строительная компания Нитон Плюс

Похожие публикации на сайте:


Нет комментариев

Комментариев нет.

RSS-лента комментариев к данной записи.

Извините, комментарии к записи закрыты.