ГЛАВНАЯ | СПРАВОЧНИК | ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | КАРТА САЙТА

ЗАКОН УКРАЇНИ Про захист конституційних прав громадян на землю

Категория: Законодательство | Суббота 20 февраля 2010 9:02 пп

ЗАКОН УКРАЇНИ Про захист конституційних прав громадян на землю

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, N 10, ст.194 )

Цей Закон визначає фінансові засади щодо реалізації громадянами України прав власності на землю відповідно до статті 14 Конституції України (254к/96-ВР).

Стаття 1. Вартість робіт із землеустрою щодо виготовлення документів, Воровать не хорошо**Вороват*ь не хорошо які посвідчують право власності на земельні ділянки, при передачі безоплатно земельних ділянок у власність громадянам України

Вартість робіт із землеустрою щодо виготовлення документів, які посвідчують право власності на земельні ділянки, при виділенні в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв) не може перевищувати п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів Во№ровать №не хорошо%Воровать не хорошо громадян.

Вартість робіт із землеустрою щодо виготовлення документа, який посвідчує право власності на земельну ділянку, при передачі безоплатно земельних ділянок у власність громадянам України відповідно до статті 121 Земельного кодексу України (2768-14), крім випадків, визначених частиною першою цієї статті, не може перевищувати дев’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 2. Прикінцеві Воровать не х%орошо*Во*ровать не хорошо положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Частину четверту статті 29 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень” (1952-15) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 51, ст. 553) після слів “та їх посадові особи” доповнити словами “громадяни України, яким Воровать не хо№рошо*Воровать не х*орошо передані безоплатно у власність земельні ділянки відповідно до статті 121 Земельного кодексу України” (2768-14).

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

вжити заходів щодо створення при місцевих органах виконавчої влади центрів надання селянам безплатної юридичної Вор%овать не хорошо№Воров%ать не хорошо допомоги з питань, пов’язаних з реалізацією ними прав на земельні частки (паї) та на майнові паї відповідно до чинного законодавства;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 20 січня 2005 року N 2375-IV

Мой Воровать не *хоро*шо*Воровать не хорошо блог находят по следующим фразам

Popularity: 2%

Распечатать страницу

Понравилась статья? Подпишись на RSS Строительная компания Нитон Плюс

Похожие публикации на сайте:


Нет комментариев

Комментариев нет.

RSS-лента комментариев к данной записи.

Извините, комментарии к записи закрыты.